INFORMACIONE PËR SPITALET

PSE TË KËRKONI KANDIDATË TË PËRSHTATSHËM
PËR SPITALIN TUAJ PIKËRISHT ME HOLALEMANIA?

Ne në Holalemania kërkojmë punonjës të përshtatshëm nga vende të ndryshme (si Italia, Spanja, Portugalia, Kroacia, Shqipëria ose Meksika) dhe kemi një fokus të qartë për ndërmjetësime efektive, produktive dhe afatgjata. Me ekipin tonë ndërkombëtar prej 15 vetash, ne jemi të përgatitur mirë për këtë rol dhe kujdesemi personalisht për kolegët tuaj të rinj. Ne mbështesim kërkimin për strehim, shoqërojmë kandidatët me mbërritjen në Gjermani dhe fillimin e punës në spital dhe kujdesemi për të gjitha çështjet burokratike dhe jo-burokratike që lidhen me fillimin e jetës në Gjermani.

Përveç kësaj, ne u ofrojmë kandidatëve dhe juve mbështetje të mëtejshme për një vit nga fillimi i punës në mënyrë që ta bëni fillimin sa më të lehtë për punonjësit tuaj të ardhshëm.
Por ne jemi gjithashtu të pranishëm për punonjësit tuaj dhe përgatitim kolegët gjermanë për situatën e re me kolegët internacionalë, në mënyrë që ata të reagojnë mirë dhe në mënyrë të përshtatshme dhe të marrin pjesë aktive dhe produktive në proçesin e hyrjes në punë.

PROCESI I REKRUTIMIT DHE NJOHJES

Procesi i ndermjetesimit per punonjesit tuaj te rinj ndahet ne shtate hapa, nga kontakti i pare me ne deri ne integrimin e plote ne institucionin tuaj dhe mjedisin e ri:

Ne biseden e pare ne kryejme nje analize te perbashket te nevojave dhe diskutojme te gjithe procesin dhe kerkesat e tij.

Ne nje perzgjedhje paraprake, ne zhvillojme intervista me kandidatet dhe vleresojme pershtatshmerine e tyre profesionale dhe personale dhe percaktojme nje perputhje te mundshme per institucionin tuaj.

Sapo te na jepni “OK”, ne organizojme nje interviste te perbashket (zakonisht permes intervistes me video). Nese te dyja palet bien dakord, hartohet kontrata e punes.

Ne baze te nivelit te njohurive te gjuhes gjermane te kanditateve,
ne organizojme nje kurs te pershtatshem te gjuhes gjermane deri ne nivelin B2.

Ne marrim persiper te gjitha veprimet me institucionet zyrtare per te arritur njohjen profesionale.

Ardhja ne Gjermani i punonjesit/se te ri/se re dhe fillimi i punes tek ju.

Mbeshtetje ne shume fusha te ndryshme te kandidatit/tes gjate vitit te pare dhe pergatitja e ekipit per mberritjen e kolegeve te rinj, si dhe mbeshtetje per procesin e bashkimin familjar.

UNSERE LEISTUNGEN

1

Organizim dhe mbështetje mentale gjatë kursit të gjuhës gjermane në vendlindje

2

Përgatije dhe realizim të intervistës në Gjermani ose në Vendlindje

3

Mbështetje gjatë përgatitjes së zhvendosjes në Gjermani

4

Marrja përsipër e të gjitha aktiviteteve që lidhen me njohjen e profesionit

5

Mbështetje mbi të gjitha temat që kanë të bëjnë me proçesin e integrimit

6

Përgatitja e ekipit tuaj mbi ardhjen e kolegëve të rinj

INTEGRIMI I PUNONJËSVE TË RINJ

Fokusi ynë kryesor gjatë proçesit të rekrutimit qëndron tek fakti që punëtorët e rinj të jenë të aftë të jenë
efektivë
dhe të integrohen në mënyrë të qëndrueshme në ekipin tuaj. Ju mund të përfitoni prej tyre vetëm në afat
të gjatë nëse punonjësit tuaj të rinj janë të integruar mirë në Gjermani, qytetin tuaj dhe spitalin tuaj.

Ky sukses është i bazuar në dy faktorë:

Mësimi me sukses i gjuhës gjermane

5-6 muaj kurs intensiv të gjuhës gjermane në vendlindje

Pas arritjes së nivelit B1 (në varësi të shkollës ku janë) përgatitja për fjalorin infermieror në gjuhën gjermane

Mbas përfundimit të kursit të gjuhës gjermane, konsolodimi i njohurive në praktikë

Motivim i kandidatëve tanë për të investuar çdo energji në përfundimin me sukses të kursit të gjuhës gjermane

Mbështetje empatike veçanërisht në vitin e parë

Holalemania si një „Trajner integrimi“

Mbështetje dhe shoqërim në të gjitha problemet byrokratike dhe jo byrokratike

Drejtim dhe shoqërim drejt veprimit në pavarësi

Vendosja e kulturës mirëseardhëse në ekipin e ri

Udhëzimi i ekipit gjerman mbi ardhjen e kolegëve të rinj

Mbështetje të gjithanshme në lidhje me gjuhën gjermane, probleme kulturore ose probleme te ndryshme

INFORMACIONE TË TJERA TË RËNDËSISHME

Të gjithë kandidatët ndjekin një kurs intensiv të gjuhës gjermane para se të shkojnë në Gjermani. Kursi është krijuar në mënyrë të tillë që të përfundojë në nivelin B2, pasi kandidatët mund të fillojnë si specialistë të plotë tek ju disa javë më vonë (pasi të jenë korrigjuar provimet dhe afati zyrtar për njohje). Sipas dëshirës, konstruksione të tjera janë gjithashtu të imagjinueshme, të tilla si psh. fillimi i punës pas përfundimit të nivelit B1 si asistent infermierie derisa të arrihet niveli B2 dhe njohja e tij.

MOS NGURRONI TË NA KONTAKTONI

Ne do të ishim të lumtur të prezantoheshim personalisht.
Ne do të ishim të lumtur t’ju siguronim personalisht informacione më të detajuara dhe të prezantohemi më detajuar për të njohur mënyrën se si ne punojmë, në mënyrë që të plotësojmë nevojat tuaja sa më mirë që të jetë e mundur. Mos ngurroni të na kontaktoni sot. Ne mund të kemi tashmë personin (at) e duhur për spitalin tuaj!